Campanya de publicitat de Mercat de Mercats 2018

Disseny de l’espai i implementació gràfica de Mercat de Mercats 2018

Campanya de publicitat de Mercat de Mercats 2018

Senyalització la Model espai Memorial

Senyalització la Model espai Memorial

Senyalització la Model espai Memorial

Interactiu Exposició Toulouse-Lautrec i l’esperit de Montmatre

Interactiu Exposició Toulouse-Lautrec i l’esperit de Montmatre