L’austeritat i, sobretot, els recursos gràfics que proposem en aquesta imatge corporativa aporten una personalitat molt definida a aquest laboratori farmacèutic.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail to someone