El Pla Estratègic de Turisme 2020 és el programa de l’Ajuntament de Barcelona per a la gestió del turisme.

Una maquetació senzilla on predominen els blancs, amb grafismes i infografies coloristes que donen una aspecte amable a la publicació.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail to someone