Realitzar la senyalització de l’Auditori ha estat tot un repte. El colossal edifici, obra de l’arquitecte Rafael Moneo, disposa de múltiples accessos a les localitats, alguns d’ells amb certes particularitats que suposen una dificultat alhora de senyalitzar els recorreguts.
L’objectiu ha estat dissenyar una senyalització que s’integri en l’edifici però que alhora sigui ben visible i fàcil d’interpretar.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail to someone