La col·lecció del Museu de Montserrat no es limita a l’art sacre. De fet, gran part dels visitants del monestir desconeix la importància de les obres que conté la seva col·lecció.

Una sèrie de banderoles amb obres de diferents autors i èpoques, distribuïdes per tot el recinte, serveixen per donar a conèixer l’amplitud del fons del museu.