La presó Model de Barcelona es va inaugurar el 1914 i va tancar l’any 2017. Un any més tard obre de nou les portes convertida en un espai de memòria i centre d’activitats per a la ciutadania.

Per explicar als visitants la història de la Model al llarg dels anys hem dissenyat una senyalització que ens informa de diferents aspectes en un recorregut pels espais més rellevants.

Unes contundents planxes metàl·liques, amb perforacions, fixades amb cadenats a les parets podrien integrar-se en el paisatge, però l’aplicació d’un color sorprenent serveix per fer-les destacar en l’entorn.

Una gràfica clara i directa ens permet mostrar en dos idiomes els textos i fotografies.