Guió i producció de vídeo per presentar el Laboratori d’Innovació de la Diputació de Barcelona.