Art per a la investigació és una exposició que ens ha encarregat la Panamerican Health Organisation, organisme per a Sud-Amèrica de la Organització Mundial de la Salut (OMS)

L’exposició s’ha inaugurat a l’Hospital de Sant Pau de Barcelona i al Palau de Congressos de Madrid simulàniament.

Està formada per dos àmbits relacionats amb la salut; per una banda es mostren projectes de recerca i els darrers avanços en aquesta matèria, i per l’altra, s’exposen alguns dels casos més rellevants en la millora de les condicions de salubritat en zones marginals de sud-amèrica.

L’exposició itinerarà per diversos països.