A finals del s. XIX i gràcies al mecenatge del Marquès de Comillas i la seva família, Comillas es va convertir en un laboratori on es van experimentar solucions d’avantguarda que arquitectes i artistes modernistes van aplicar a les seves obres posteriorment.

Aquesta exposició presenta un recull dels treballs i aportacions fetes a aquesta població per un grup d‘artistes i arquitectes avançats a la seva època com Gaudí, Domènech i Muntaner, Josep Llimona, Eusebi Arnau i molts d’altres.