Innogencat és un projecte creat per a promoure la innovació a l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Ens hem encarregat de dissenyar el logotip i el llibre de les 25 iniciatives innovadores.

L’objectiu ha estat crear una imatge gràfica atractiva, clara i institucional però amb una identitat diferenciada de la resta d’organismes, institucions i projectes relacionats amb la innovació.