Aquesta publicació del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya dóna resposta als criteris arquitectònics a tenir en compte per crear nous espais educatius. Una visió de l’arquitectura com una eina més per millorar el sistema educatiu.

A nivell gràfic hem jugat amb la tipografia, buscant el contrast de mides i colors, deixant espais en blanc generosos per dosificar i fer més amena la lectura. La composició alterna entre una o dues columnes de text, donant molt protagonisme a les fotografies, l’objectiu ha estat aconseguir una maquetació dinàmica i atractiva.