Aquest esdeveniment consta de dues parts: un Saló de Medicaments i Parafarmàcia i un Congrés de Farmàcia d’abast europeu.

Per solucionar les particulars necessitats de senyalística, construïm uns grans volums que representen embalatges de productes farmacèutics i que incorporen informació d’interès. Unes fletxes retolades en el terra orienten als visitants.