Aquest acte de caràcter festiu és un punt de trobada dels Mercats de Barcelona. L’organitza l’IMMB i ha esdevingut un gran aparador dels productes de qualitat i proximitat que podem trobar als mercats.

En aquesta gran festa ens encarreguem de realitzar el projecte espacial i la implementació gràfica.