interACC1Ó’09 és la segona edició d’interACC1Ó, un esdeveniment empresarial centrat bàsicament en dos aspectes: innovació i internacionalització.

Hem dividit l’espai més noble del CCIB en 2 grans àrees d’atenció al públic. La zona TECNIO, on els agents d’aquesta xarxa assessoren als empresaris sobre temes d’innovació, i la zona d’internacionalització, on els directors dels centres de promoció de negocis que ACC1Ó té arreu del món s’entrevisten amb empresaris que volen iniciar una projecte internacional.

Però interACC1Ó ’09 és molt més que innovació i internacionalització, és un punt de trobada on els empresaris assisteixen a tallers, sessions plenàries, fòrums de prospectiva o espais de networking on es realitzen els speed meeting, entrevistes molt curtes on en pocs minuts es generen gran quantitat de nous contactes.

En aquesta segona edició d’interACC1Ó ens hem encarregat novament de dissenyar i produir tots els elements que han facilitat la realització de l’esdeveniment, així com de dissenyar i dirigir l’acte d’entrega dels Premis a la Competitivitat.