Les Jornades Internacionals sobre Espais de Memòria, organitzades per la Regidoria de Memòria Democràtica de l’Ajuntament de Barcelona, volen ser un punt de trobada entre persones, espais i entitats referents en la ressignificació d’espais de memòria arreu del món que han estat espais de tortura.

Per aquestes jornades hem creat una imatge simbòlica, d’aire solemne i minimalista. Un espai gràfic fosc, opressiu, on inclús el mateix text està patín aquesta “opressió” dona pas a un altre espai més lliure, dinàmic i generós, reflectint aquesta obertura i ressignificació dels espais de tortura.

A partir d’aquesta gràfica també ens hem encarregat de dissenyar totes les peces de comunicació on/off: programa de mà, torretes, cartells i visuals per xarxes socials.