Aquest encàrrec suposa un repte: crear una imatge de grup a partir d’una sèrie d’empreses pertanyents a un mateix sector, però amb noms, activitats i imatges força disperses.

El briefing demana una imatge dinàmica però sòlida, moderna però amb experiència, global pel conjunt d’empreses però personalitzada per cadascuna d’elles. Hem començat per unificar el naming, el resultat gràfic el teniu aquí mateix…